กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่บน ม.6 ต.ช้างเเรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ_เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:02:50
 
บ.ไร่บน ม.6 ต.ช้างเเรก อ.บางสพะนน้อย จ.ประจวบฯ_เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน_สมชาย กล่อมจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS