FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:29:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๓๘.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๖.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย E of Putre, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทย มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

         อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๒๕ พ.ค. ๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย    มีกำลังแรงขึ้นทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะ      มีกำลังแรงขึ้นด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๘.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- บ.ศรีเมือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายสายัญ รุมมะเนา)

- บ.โนนลำดวน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจอม จันทะมาศ)

            - บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายพูล หนูพัฒ)

- บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสรัตน์ อินโบราณ)

         - บ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพนม ญาติพิมล)

- บ.ซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสรศักดิ์ บุญกรณ์)

- บ.วังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก แห้งแล้งมาก (นายประจวบ สาระวงศ์)

- บ.หนองหญ้าโก้ง ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประสาน จันทร์คำลา)

         - บ.เนินนาทอน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายจิระ บุญแท่ง)

         - บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ผังปาล์ม ๑ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายสนั่น สังเกตุ)

         - บ.ปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมพร สูงสง่าภูมิ)

         - บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายวีระ แผ่นทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel