FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:32:34
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๒๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย West of Macquarie Island ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูงประมาณ ๒ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร อำเภอพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ๗๔.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- บ.ตรอกม่วง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายธวัชชัย ตามชู)

- บ.สาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุริยะ บำรุงรักษ์)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุทธิศักดิ์ สังขนาค)

- บ.หนองห้าง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทับทิม เผื่อนภูษิต)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.วังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสำรวย สุธงษา)

- บ.โคกกราด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสาคร เชิดชัยภูมิ)

- บ.โปร่งสำโหรง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก (นายอำไพ น้ำกลั่น)

         - บ.วังไทรติ้ง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทิวา เกตุแย้ม)

         - บ.คลองสะเดา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดแรง ไม่มีฝนตก (นายประหยัด รักสกุล)

- บ.หนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายสิทธิศักดิ์ อยู่เจริญ)

         - บ.ระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางละออง เดชะ)

- บ.ในกรัง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดแรง ไม่มีฝนตก (นายสมบัติ ศรีร่องหอย)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายสถิต ลู่ต่าม)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel