กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:03:11
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๖
เวลา ๐๗.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย
SSW of Ciheras, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอฉวาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๔.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิเชียร์ ถีระวงษ์)
- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- บ.คลองปลาสร้อย ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสว่าง คำแก้ว)

- บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสังเวียน น้อยผล)

         - บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกปรอยๆ  (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางธิดา กาญจนะ)

         - บ.สาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ (นายสุริยะ บำรุงรักษ์)

         - บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประจบ ผอมปิด)

         - บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสง่า บัวผุด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS