ค้นหา
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองปลาสร้อย ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก

วันที่ 27 พ.ค. 2556 08:37:22
 
บ.คลองปลาสร้อย ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก คุณสว่าง คำแก้ว
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th