กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หล่อยูงตะวันออก ม.10 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก บ่ายเมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:11:14
 
บ.หล่อยูงตะวันออก ม.10 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก บ่ายเมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ _นายประทีป ภูมิรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS