FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:47:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๙ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๖
เวลา ๐๒.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย
SSE of Katsuura, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ภาคตะวันออก
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูงประมาณ ๒ เมตร
ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือไว้ด้วย

            อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้จะพัดเข้ามา
ปก
คลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๔๖.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- บ.ห้วยคาน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสถียร นันบุญตา)

- บ.กกโอ ต.ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีมีฝนตก (นายประมุข สิบสันติก)

- บ.เขาวง ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย็็้็้าา่ดเด (นายอาทิตย์ คำหลิน)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีมีฝนตก (นายทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.ปากคู ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส บ่ายเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายไพรัช พัฒน์จีน)

- บ.ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชวน อินชู)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนุกูล บุญถนอม)
- บ.คลองจั่น ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุนทร ทองรอด)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาววรรณนี ทองฮัน)

         - บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ ขุนมี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel