FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:07:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๐ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๖
เวลา ๒๑.๔๗ น. ตามเวลาประเทศไทย
Edward Islands region ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้    จากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดมุกดาหาร ๖๖.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอ่ำ ธนู)

- บ.นาโมง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทองสา สุธรรมราช)

- บ.วังสาบ ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายดุสิต สีพันบุญ)

- บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายสรัตน์ อินโบราณ)

- บ.ท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง็็้็้าา่ดเด (นางญาติ เนาวราช)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.สระแก้ว ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุริยา คำพันธ์)
- บ.ทาสองท่า ต.ท่าปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ เพ็ญเลา)

- บ.ห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิจิตร ยอดคำ)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ บุญสุข)

         - บ.คลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัว ไม่มีฝนตก มีแดดอ่อนๆ (นายมนัส รัตนะ)

         - บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธีระศักดิ์ ทองกูล)

         - บ.ใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายแทน คล้ายกระจาง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel