กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:48:09
 

<v:imagedata grayscale="t" cropbottom="1404f" o:title="Dmr_new" src="file:///C:DOCUME~1adsanaiLOCALS~1Tempmsohtmlclip1

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๘๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๐๘.๓๔ น. ตามเวลาประเทศไทย
SW of Vaini, Tonga ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

- เวลา ๐๕.๓๕ น. เกิดแผ่นดินไหนบนบกขนาด ๓.๑ ริกเตอร์ บริเวณพื้นที่ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ด้านตะวันตกของประเทศ และชายฝั่งภาคตะวันออกมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย
ทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

         สำหรับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในวันพรุ่งนี้ (๒ มิ.ย. ๕๖) เป็นต้นไป ทำให้ด้านรับลมมรสุมทางตะวันตกของประเทศไทย และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ๔๑.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

         - บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวิรัตน์ เชื่อปาน)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูล อ.บ่อไร่ จ.ตราด ปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- อบต.พลวงทอง ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมโชค สิทธิ์ภานุวงค์)

- บ.โปร่งพรหม ต.หนองโสน อ.เหล่าขวัญ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายบุญส่ง จันทร์ทอ)

- บ.ห้วยโปร่ง ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไสว ขุนเขียว)

- บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสาวนัฐพร กันทุกข์)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจิรศักดิ์ บัวอยู่)

- บ.ห้วยน้ำเขียว ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ ภู่ดาย)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิชัย ประเวชไพล)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.คลองไม้เลื้อย ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอุทัย เที่ยงธรรม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS