กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:09:09
 
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนัก_นายบัญชา อินทร์พรหม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS