กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:45:00
 
บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย_นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS