FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:17:29
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

           - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๘.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๐๖.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย
E of Carmen, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

          - วานนี้ (๒ มิ.ย. ๕๖) เมื่อเวลา ๑๒.๔๓ น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ บริเวณไต้หวัน มีศูนย์กลางอยู่ใกล้เมืองเจไหน เขตหนานโถว ภาคกลางของไต้หวัน ห่างจากกรุงไทเป ไปทางตอนใต้ประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร ส่งผลให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ทั่วเกาะ ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว ๒ ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย ๒๑ คน บ้านเรือนกว่า ๑๔๐ หลัง
ได้รับความเสียหาย

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านรับลมมรสุมทางตะวันตกของประเทศไทย และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตรหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๘๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

- บ.บง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย ปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญทัน ศรีบุรินทร์)

- บ.เฉลิมพร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวัชระ กำพร)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจำเริญ เพชรสุวรรณ)

- บ.คันกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประสม ใจใหญ่)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ผาทอง ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายบุญจันทร์ สมสรวย)

         - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายลำพัน พรมท่อน)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมศรี มีทา)

- บ.ทุ่งศาลา ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพิภพ แสนสิทธิ)

- บ.ปะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายบุญรัตน์ อุตตะมะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก     

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel