FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 08:30:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

           - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๒.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๖
เวลา ๐๓.๐๑ น. ตามเวลาประเทศไทย
 S of Ofunato, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ
ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไว้ด้วย

         อนึ่ง ปริมาณน้ำฝนสะสมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีค่าต่ำกว่าค่าปกติอยู่ประมาณร้อยละ ๒๓

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สนามบินดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๘๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

- บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายถาวร ประจัญกล้า)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสิทธา เนื่องจำนงค์)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทศพล แสนใจวุฒิ)

- บ.โพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมศักดิ์ เฮืองบุญศรี)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุวรรณ์ นิลคง)

- บ.เหล่าป่าสานอก ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประเทือง น้อยจันทร์)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ พันธุเวศ)

- บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

- บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายอินทวน ซื่องาม)

         - บ.สมุนใหม่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้า  มืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายจีรศักดิ์ ปิติกำธร)

- บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย (นายจิตร วงศ์ก๋า)

- บ.แฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเอกสิทธิ์ มีสุข)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสนิท หัสคุณ)

- อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก     
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel