FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:08:42
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๐๗.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย
SE of Pahala,Hawaii ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดกำแพงเพชร ๙๐.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

- บ.บึงบอน ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายบุญเหลือ บัวทอง)

         - บ.คลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุพิน กระจ่างศรี)

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๘ มม. (นายสง่า เกตุจันทร์)

- บ.แม่เหียะ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔ มม. (นายไพบูรณ์ กันสิทธิ์)

- บ.ใหม่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายทอน คันธะวงค์)

- บ.ปางกลาง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญชู วณิชกิจอมร)

- บ.ม่วงถ้อย ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย (นายเกษม รัตนพล)

         - บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายอำนวย ใจชื่นบาน)

- บ.เปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายสุจิน ระวังกาย) - บ.กลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายชัยพัฒน์ ขัตติยศ)

- FM ๙๘.๗๕ MHz ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางมะลิ เจนพรมราช)

- บ.วังชมพู ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางพรนภัส ลื่นลม)

- บ.ร้องกอก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายสมหวัง อินแผง)

- บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝนตก (นายพุธ อ่วมรักษา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel