กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มม. เช้านีท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:18:23
 
บ.แม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มม. เช้านีท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย_นายไพบูรณ์ กันสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS