กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:31
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๗ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๔.๒๐ น. ตามเวลาประเทศไทย  WSW of San Antonio, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ในระยะนี้

         อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๑ มิ.ย ๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ด้านรับลมมรสุมจะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง โดยเริ่มในภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อน          ในวันพรุ่งนี้ (๘ มิ.ย.๕๖) หลังจากนั้นจะมีผลกระกระทบในภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคเหนือด้านตะวันตกในวันถัดไป ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสุรินทร์ ๖๔.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายแวว แดงเงิน)

- บ.สะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสมชาติ แก้วเขียว)

- บ.ใหม่ร่มเย็น ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายมงคล เอกธวัชชัย)

- บ.คลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายคนึง กรกิ่ง)

- บ.ป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงศ์ ปวนหนิ้ว)

         - บ.โนนเพชร ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสำเนียง โยปัททุม)

- บ.วังสาม ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายดุสิต สีพันบุญ)

- บ.โนนเจริญ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจรัส วานนท์)

- บ.โนนตูม ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมเดช แดงนกขุ้ม)

- บ.แม่พุงหลวง ต.แม่พุ่ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายอศเรศ อ้ายซอง)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.สะแกเครือ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเอกชัย จันมา)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมพร วังคีรี)

- บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายประยงศ์ พงษ์สว่าง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก     

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS