FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:48
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๘ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๖    เวลา ๑๐.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย NNE of Laela, Tanzania ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย มีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ในระยะนี้ ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๓ มิ.ย.๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนาม ทำให้มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดเชียงราย ๘๖.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

         - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

         - บ.เวียงหวาย ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางเกษแก้ว มโนใจ)

         - บ.คลองไม้เลี้ยง ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอุทัย เที่ยงธรรม)

         - บ.ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจรูญ ทันแก้ว)

         - บ.คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจีระ คำแสนพันธ์)

         - บ.กระทุ่น ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำเนียร พูนผล)

         - บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องมืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ ใจยะ)

         - บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประพจน์ จันตะมะ)

         - บ.พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายผัด เมืองมา)

         - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

         - บ.บ่อภาคเหนือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชนริ พัดเพียเมือง)

         - บ.รักไทย ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางณัฎฐณิชา ดวงอุปะ)

         - บ.หนองแดน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประยงค์ เจริญจิตร)

         - บ.ป่าเด็งใต้ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้าวันนี้ท้องมืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายพิบูล ชูชาติ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel