FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๔.๒๐ น. ตามเวลาประเทศไทย   ENE of Bristol Island, South Sandwich Islands ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ทำให้ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วประเทศมีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในช่วงวันที่ ๙ – ๑๔ มิ.ย ๕๖ สำหรับทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดจันทบุรี ๔๑.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

- บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพุธ อ่วมรักษา)

         - บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายภิรมย์ แย้มสวน)

- บ.กอบแก้ววัฒนาภิบ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางนิภา บุญช่วย)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายโชคดี วิชัยดิษฐ์)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายระพี น้ำจันทร์)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นางสุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูย์)

- บ.ป่าเปา ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายกองแก้ว วิชัยรัตน์)

- บ.ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจรูญ กันแก้ว)

- บ.แม่นาเรือสันทราย ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีเมฆมาก (นายปรีชา ปัญญาวงศ์)

- บ.ปางอู๋ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจักรพงษ์ ซื่อสาม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก     

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel