กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังยาว ม.9 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_เริ่มมีฝนตกปานกลาง (ตกสลับหยุดตก) ต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ ท้องฟ้ามืดมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 20:30:31
 
บ.วังยาว ม.9 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_เริ่มมีฝนตกปานกลาง (ตกสลับหยุดตก) ต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ ท้องฟ้ามืดมาก_นายบุญมาก พระนคร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS