กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าจีนเหรือ ม.6 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง_มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งวัน (แจ้งว่า เช้าวันที่12มิ.ย.56 เกิดหลุมยุบขางทางขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร ทั้งนี้ทางการอำเภอได้นำหินมาถมกลบเรียบร้อยแล้ว)

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:28:25
 
บ.ท่าจีนเหรือ ม.6 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง_มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งวัน (แจ้งว่า เช้าวันที่12มิ.ย.56 เกิดหลุมยุบขางทางขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร ทั้งนี้ทางการอำเภอได้นำหินมาถมกลบเรียบร้อยแล้ว)_นางนันท์นภัส หล่อสุพรรณพร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS