กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะอึกแรด ม.5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ฝนเริ่มตกตั้งแต่เวลา 16.00 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:36:54
 
บ.มะอึกแรด ม.5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ฝนเริ่มตกตั้งแต่เวลา 16.00 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_คุณ สมชัย ธรรมวิเศษ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS