กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เล็ดตอก ม.5 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตกปรอยๆเป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:53:33
 
บ.เล็ดตอก ม.5 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตกปรอยๆเป็นช่วงๆ_คุณ สุขวสันต์ ประคองใจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS