FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 20 มิ.ย. 2556 08:30:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙๙.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๒๑.๒๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ENE of Los Andes, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “หลี่ผี” (Leepi) ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่นควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย 

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตราด ๒๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๓ มม. (นางสุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูลย์)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

         - บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวีระ แผ่นทอง)

- บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพร บัวสังข์)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายศิวพงพ์ อาจหาญ)

         - บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ)

- บ.หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสุดใจ เขียนสำโรง)

- บ.นาแขม ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิรัช แม่นปิ่น)

         - บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายมนตรี บำรุงวงษ์)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.ป่าบง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายทองรักษ์ ราชอินตา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel