กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แซร์ไปรใต้ ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:24:29
 
บ.แซร์ไปรใต้ ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเย็น_คุณ เสถียร อ่อนคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS