กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเรือ ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:45:36
 
บ.ท่าเรือ ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_คุณ ปรีชา รอเซ็ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS