กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เวียคาดี้ ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้า สภาพอากาศในขณะนี้ฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:00:35
 
บ.เวียคาดี้ ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้า สภาพอากาศในขณะนี้ฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม_คุณ ทองคำ เสดวงชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS