กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำเจียง ม.2 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มสลัวๆ มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:10:33
 
บ.ซำเจียง ม.2 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มสลัวๆ มีฝนตกเล็กน้อย_คุณ เหลา เทพรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS