กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นา ม.1 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:43:02
 
บ.นา ม.1 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีฝนตกปรอยๆ_นายสนั่น ทิพย์สุราษฎร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS