FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย จากเหตุแผ่นดินไหว 6.1 R ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 2 ก.ค. 2556 16:48:15
 
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย จากเหตุแผ่นดินไหว 6.1 R ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_คุณลินิตร ณ เขาแดง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel