FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 6 ก.ค. 2556 10:42:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๕ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๖ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ENE of Hasaki, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้
จากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนต่อไป และบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักได้บางแห่ง เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อย

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงในช่วงวันที่ ๗-๑๐ ก.ค. ๕๖ ทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี ๙๐.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.คลองตูล ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๖ มม. (นายประภาส จันเพ็ญ)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.สามเทพ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นายอภินันท์ เพ็งเรือง)

- บ.โนนตาเหล็ก ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสะ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์)

- บ.พุกร่าง ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายโกมิน มัวนมอ)

- บ.โนนแสงเพชร ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอนุพันธ์ เกาะประทุ)

- บ.ม่วงลีบ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองสัย บัวสาย)

- บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก  (นางสาวสายทอง คณทา

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญเลิศ ปันทองดำ)

- บ.ข้างน้ำ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุรพันธ์ โพธิ์ทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel