FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 200 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้มีน้ำหลากเข้าท่วมบางพื้นที่ ไม่มีอะไรได้รับความเสียหาย วันนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตก

วันที่ 2 ก.ค. 2556 08:58:05
 
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 200 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้มีน้ำหลากเข้าท่วมบางพื้นที่ ไม่มีอะไรได้รับความเสียหาย วันนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตก ทั้งนี้ได้แจ้งให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง_นายบุญสม นาเวียง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel