กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 200 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้มีน้ำหลากเข้าท่วมบางพื้นที่ ไม่มีอะไรได้รับความเสียหาย วันนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:58:05
 
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 200 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้มีน้ำหลากเข้าท่วมบางพื้นที่ ไม่มีอะไรได้รับความเสียหาย วันนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตก ทั้งนี้ได้แจ้งให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง_นายบุญสม นาเวียง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS