กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง ม.5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้ายังครึ้มอยู่ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:24:12
 
บ.กลาง ม.5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้ายังครึ้มอยู่ไม่มีฝนเมื่อคืนฝนตกปรอยๆ_คุณเอกชัย จันทเสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS