FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 7 ก.ค. 2556 10:30:09
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๗ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๓.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย Easter Island region ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมี กำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดพิจิตร ๔๘.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.นาปอย ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสุรเดช บุญมาก)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.ขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายพงษ์สิริ เถาจันต๊ะ)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

- บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

- บ.ทุ่งส้าน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวรรณ ตาอิน)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายลอย ปาคา)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวัลลพ นาหลวง)

- บ.แสนสิทธิ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสวัสดิ์ ถายา)

- บ.ห้วยกั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวน ชอบธรรม)

- บ.ชมพูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายณรงค์ ชูยิ้ม)

- บ.ซำนกเหลือง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมหมาย มีศรี)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดอุตรดิตถ์ : อำเภอลับแล (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓๗ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๖๑ คน)
- จังหวัดลำปาง
: อำเภอเมืองปาน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๘๓ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๙ คน)

- จังหวัดเพชรบูรณ์ : อำเภอวังโป่ง (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel