กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆเป็นบางส่วน ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:06:51
 
บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆเป็นบางส่วน ไม่มีฝนตก เมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง_คุณ สมพร วังคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS