กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายนา ม.7 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศชื้นๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:47:43
 
บ.ปลายนา ม.7 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศชื้นๆ_คุณ สงการนต์ โกวฤทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS