FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 9 ก.ค. 2556 08:30:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เกิดน้ำป่าไหลหลากคลองหนองคล้า พื้นที่ ม. ๓ ม. ๔ และม. ๙ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ส่งผลทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๐ หลังคาเรือน สวนผลไม้เสียหายกว่า ๒๐ ไร่ (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๓.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๕.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย WSW of Amatignak Island, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนหนาแน่นในระยะ ๑-๒ วันนี้
และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักในช่วงนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ ๙-๑๐ ก.ค. ๕๖ ไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตรอำเภอพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ๑๑๖.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสาวจิราพร แก่นสาร)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายธงชัย หอมหวาน)

- บ.น้ำจำเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายกระจ่าง ชัยมณี)

- บ.เขาจันทร์ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นายประทีป บุญชู)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.ห้วยน้ำเป็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพรหมมินทร์ มะลิส)

- บ.เมืองหนอง ต.แม่สาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอนันต์ แสงดี)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายประเสริฐ ติงยะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดจันทบุรี : อำเภอเขาคิชฌกูฏ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๕ คน) อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน)

- จังหวัดตราด : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel