FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 10 ก.ค. 2556 08:30:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.ค. ๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๗.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๓.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย SSE of Putre, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง
แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนชุกต่อไปอีก ๑ วัน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง

          อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซูลิก” (Soulik) บริเวณมหาสมุทรแปซิกฟิก มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปยังเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนครสวรรค์ ๔๘.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- อช.กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๘ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.เจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายขันตรี แสงตะวัน)

- บ.แก่งใหญ่ ต.แก่งใหญ่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิรัตน์ ศรีลาสร้อย)

- บ.น้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๙ มม. (นายคำคูณ บุญทัน)

- บ.หนองไฮ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญชู อินกกผึ้ง)

- บ.คลองพระเจ้ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายณรงค์ นิสัยมั่น)

- บ.คอลงไม้เลี้ยง ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอุทัย แสงธรรม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดจันทบุรี : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน) อำเภอเขาคิชฌกูฏ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๕ คน) อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน)

- จังหวัดตราด :   อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) อำเภอเกาะช้าง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel