กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_เวลา 14.35 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 14:35:49
 
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_เวลา 14.35 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย คุณสมบูรณ์ เวชกรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS