กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองหญ้าปล้อง ม.6 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:29:53
 
บ.หนองหญ้าปล้อง ม.6 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน_คุณ วิทย์ ภักดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS