กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อมชี ม.10 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกหนักสลับกับตกเล็กน้อย และมีน้ำหลากท่วมบางพื้นที่ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:20:39
 
บ.อมชี ม.10 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกหนักสลับกับตกเล็กน้อย และมีน้ำหลากท่วมบางพื้นที่ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายวีรภัทธ ปราณีทะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS