FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 11 ก.ค. 2556 08:30:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก
ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.ค. ๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๖.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๖.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ESE of Severo-Kuril'sk, Russia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทย
มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลงในระยะนี้ สำหรับ ในช่วงวันที่ ๑๓
- ๑๕ ก.ค. ๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

          อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซูลิก”(SOULIK) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปใกล้เกาะไต้หวันและประเทศจีนด้านตะวันออกในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๕๖ โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดเชียงราย ๘๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายมนตรี บำรุงวงษ์)

- บ.โพธิ์งาม ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๗๐ มม. (นายอ่วย วันแต่ง)

- บ.จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นายมณี ปฎิเสน)

- บ.น้ำทบ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจันที ศรีบุรินทร์)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายทศพล แสนใจวุฒิ)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายองอาจ เพิ่มทรัพย์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดจันทบุรี : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน) อำเภอเขาคิชฌกูฏ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๕ คน) อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน)

- จังหวัดเพชรบูรณ์ : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๕ คน) อำเภอวังโป่ง (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอหล่มเก่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๘ คน) อำเภอหล่มสัก (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๖๐ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel