กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำทบ ม.7 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:05:41
 
บ.น้ำทบ ม.7 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_คุณ จันที ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS