กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรองนอกกลาง ม.3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:13:58
 
บ.ตรองนอกกลาง ม.3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก_คุณ มนตรี บำรุงวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS