FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 12 ก.ค. 2556 08:30:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๓.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๐.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย S of La Libertad, El Salvador ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ค. ๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

          อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซูลิก” (SOULIK) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันและประเทศจีนด้านตะวันออก ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๕๖ โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดสระแก้ว ๔๔.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเฉลียว ภูพันลำ)

- บ.น้ำล้อม ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางลำดวล ขันติวงศ์)

- บ.คลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางสมพิศ รักยศไทย)

- บ.หนองสำโรง ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓ มม. (นายสมหมาย คล้ายมณี)

- บ.แสนสุข ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงษ์ สิมศรี)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางพิกุล จัตุรัส)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายชุมพร ศรีจันทร์แก่น)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.ท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายอำนาจ แสนโคตร)

- บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายหมิน สิงห์ทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel