FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 13 ก.ค. 2556 09:18:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดดินไหลทับร้านค้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ริมถนนแม่สาย-เชียงแสน บ้านสบรวก หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ร้านค้าเสียหาย ๑๐ ร้าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๙๘.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๗.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย SSW of Ndoi Island, Fiji ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง สำหรับในช่วงวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้
ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอบบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซูลิก”(SOULIK) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีทิศทางการเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันแล้ว
และจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนด้านตะวันออก ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าว
ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
    

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๓๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.สมุนใหม่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจีรศักดิ์ ปิติกำธร)

- บ.ขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอดุย ปัญญาคำ)

- บ.สันทรายมูล ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายดวงจันทร์ จันทาพูน)

- บ.ผาแดงล่าง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นาบุญสม โรจนสายชล)

- บ.นาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝนตก (นายแก้ว บุญเทพ)

- บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายชวน ผสม)

- บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก(นายต้อง ดำด้วงโรม)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสาววรรณนี หลงฮัน)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐


 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel