FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 14 ก.ค. 2556 10:30:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย Off the east coast of Honshu, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอบบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ซูลิก”(SOULIK) บริเวณมลฑลฝูเจี้ยน กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย และจะอ่อนกำลังลงพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับในระยะต่อไป สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดระนอง ๖๔.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.สุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิโรจน์ เพชรพันธ์)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.แก่งใหญ่ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวิรัตน์ ศรีลาสร้อย)

- บ.หนองผักแว่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนิรัตน์ สุนทร)

- บ.คลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายผ่อน ดอกไม้ไหว)

- บ.ประเภท ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณรงค์ รักมิตร)

- บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายถาวร ประจัญกล่ำ)

- บ.หลุมถ่าน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางสาววราภรณ์ จวบจันทร์ผล)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.ผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประพันธ์ ถิ่นเกาะยาว)

- บ.ม่วง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ มาตะรักษ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel