FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 15 ก.ค. 2556 08:30:16
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดระนอง และพังงา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ก.ค. ๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๕

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๘.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๘.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย SSE of Damulog, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อม
ความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะ ๒-๓ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดระนอง ๘๔.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเปลี่ยน คงบุรี)

- บ.ม่วงนำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายขันตรี แสงตะวัน)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมณี ปฎิเสน)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจริต แสงทอง)

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เชานี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจำเริญ เพชรสุวรรณ)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุวิทย์ คงหวาน)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมชาย คชสิงห์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพังงา :   อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน)
                       อำเภอท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน)

- จังหวัดระนอง : อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน)
                       อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน) 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel