กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. ขณะนี้สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:38:07
 
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. ขณะนี้สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม._คุณ ณรงค์ เทพทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS