กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต. สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_วันนี้มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 20:42:10
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต. สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_วันนี้มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย_นายตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS