FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:54:45
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ก.ค. ๕๖ นี้

- เครือข่ายฯ ทธ. แจ้งว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ หมู่ที่ ๑,,,๕ ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้น้ำท่วมรถยนต์เสียหาย ๑๐ คัน รถมอเตอร์ไซต์ ๑๐ คัน (ที่มา : นายธวัชชัย สมพื้น เครือข่ายฯ ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๑.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๕.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย  E of Miyako, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตราด ๒๖๑.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๒๐ มม. (นายประสูติ จิตวิสุทธิ์ศรี)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๒๐ มม. (นายณรงค์ เฟื่องคณะ)

- บ.ตรอกนอกบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๒๐ มม. (นายธวัชชัย สมพื้น)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายไพฑูตย์ รัตนาจารย์)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๔ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๖ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดจันทบุรี : อำเภอขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน) อำเภอมืองจันทบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน)
                                  อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอเขาคิชฌกูฎ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๕ คน)

            - จังหวัดตราด :   อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)

- จังหวัดระนอง :  อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน)
                       อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

- จังหวัดพังงา : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel